• SmartCash đang theo đuổi một lịch phát triển đầy tham vọng và không ngừng cải thiện. Bạn có tài năng có thể giúp đỡ không? Tham gia với chúng tôi trên cộng đồng Discord của chúng tôi và tìm cách để đóng góp.

SmartCash là gì?

SmartCash là một mô hình quản trị cộng đồng hợp tác và tăng trưởng tập trung vào tiền tệ và một nền kinh tế phi tập trung dựa trên blockchain.

SmartHive

Chúng tôi cố gắng để cho phép cộng đồng để kiểm soát số phận của đồng coin quản trị việc sử dụng ngân sách và khuyến khích phát triển cộng đồng.

SmartRewards

SmartRewards là cơ chế ổn định giá và là một cách để khuyến khích nắm giữ dài hạn.

InstantPay

Để cung cấp trải nghiệm có chất lượng cho người bán với giao dịch tức thì chúng tôi cung cấp giải pháp InstantPay.

Cộng đồng thúc đẩy tăng trưởng & tài trợ

Những đồng tiền điện tử truyền thống như Bitcoin phần thưởng chỉ cho các thợ mỏ trong khi bỏ qua các yếu tố khác đóng vai trò tích cực trong việc duy trì phát triển và thúc đẩy dự án. SmartCash là một tiền điện tử trung tâm cộng đồng, nơi cộng đồng và phát triển được ưu tiên trước. 70% phần thưởng khối được phân bổ để tài trợ cho các đề xuất cộng đồng của SmartHive cũng như các nhóm Hive. 30% phần thưởng khối còn lại đã được phân bổ cho Khai thác mỏ (5%) và SmartRewards (15%) và SmartNodes (10%).

Với SmartCash, chúng tôi đã tập trung rất nhiều vào cộng đồng để dành 70% ngân sách cho các dự án mà cộng đồng muốn theo đuổi chỉ còn lại 30% cho một số dự án như bảo trì hệ thống và một số cơ bản khác nhu cầu. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích mọi người có kỹ năng giúp phát triển SmartCash để tham gia vào cộng đồng và mang theo những ý tưởng sáng tạo tốt nhất của bạn.

  • 30% - Đội ngũ Hive

    Quỹ bảo trì liên tục thông qua các nhóm cấu trúc SmartHive chuyên dụng.

  • 70% - Kho bạc dự án SmartHive

    Quỹ được phân bổ cho dự án và mục tiêu của cộng đồng SmartHive.

Khái niệm khai thác SmartCash

Khai thác SmartCash ngăn ngừa sự tập trung khai thác và kích thích tăng trưởng mạng. Mỗi máy tính có thể được sử dụng như một thiết bị khai thác trong khi vẫn cho phép máy tính đó được sử dụng cho các tác vụ khác nhau. ASIC vẫn chưa được tạo ra cho thuật toán khai thác Keccak và có thể giả định an toàn rằng không có ASIC nào được tạo ra trong một thời gian dài cho đến khi Smartcash đạt được một mức vốn hóa đáng kể.

1
1

70% của mỗi khối được sử dụng cho kho bạc SmartHive của cộng đồng.

Cộng đồng quản trị thông qua Blockchain

Một hệ thống mà mỗi người giữ SmartCash có một tiếng nói được đảm bảo bởi blockchain.

Cách thức mới đến với Blockchain…

Điểm khác biệt của SmartCash?

Nhanh

Chúng tôi làm việc hàng ngày để mở rộng các dịch vụ của SmartCash từ ví điện thoại di động mới đến sàn giao dịch và quy tắc cộng đồng. InstantPay chỉ là đỉnh của tảng băng trôi.

Bao gồm

Chúng tôi làm việc hàng ngày để mở rộng các dịch vụ của SmartCash từ ví điện thoại di động mới đến sàn giao dịch và quy tắc cộng đồng. InstantPay chỉ là đỉnh của tảng băng trôi.

Tham gia Cộng đồng SmartCash

Chúng ta có nhiều địa điểm và phương pháp khác nhau để thảo luận học hỏi và phát triển cùng nhau. Dưới đây là một vài tùy chọn.

twitter
instagram
facebook
youtube

DỊCH VỤ

KHUYẾN CÁO: Danh sách này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Các dịch vụ được liệt kê ở đây chưa được các nhà phát triển SmartCash đánh giá hoặc xác nhận và không đảm bảo về độ chính xác của thông tin này. Vui lòng thực hiện theo ý mình khi sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba.

DỰ ÁN

smartnode monitor bot

Paper Wallet

Please always check you are using the right URL https://paperwallet.smartcash.cc
Paper Wallet

Brain Wallet

Stash that SmartCash in your brain!
Brain Wallet

Mnemonic wallet generator

generate addresses with a seed phrase!
Mnemonic Wallet

Node Client

Node client hỗ trợ kích hoạt SmartNode. Để hỗ trợ đẩy nhanh quá trình đồng bộ hóa Node Client của bạn, hãy đọc thêm tại đây

Mac OS

smartcash-1.2.6-osx.dmg

13.6MB

(Mac OS 10.10 or later)

Binaries – SHA256 Checksum

8d6edaf592bf96fc747fddf0b6859ad9a805d42f50a57aa682d20e7753247bba

Linux

smartcash-1.2.6-x86_64-linux-gnu.tar.gz

21.2MB

Binaries – SHA256 Checksum
e45b3635addf53c0ea4d20f769a5eec5887d2155e78e89eb832ee337e0a248a4

For Ubuntu base: sudo add-apt-repository ppa:smartcash/ppa -y && apt update && apt install smartcashd -y && smartcashd

SÀN GIAO DỊCH

BarterDex

Đang tìm danh sách Gửi thư?

Bạn muốn cập nhật tin tức phát triển và cập nhật từ nhóm SmartCash?

X