• SmartCash đang theo đuổi lịch trình phát triển rất nghiêm ngặt và cải tiến liên tục. Bạn có kỹ năng có thể giúp? Hãy tham gia cộng đồng Discord của chúng tôi để tìm cách có thể đóng góp。

SmartCash là gì?

SmartCash là do cộng đồng quản trị, cộng tác và phát triển tập trung vào khía cạnh tiền tệ dựa trên công nghệ blockchain và một nền kinh tế phi tập trung.

SmartHive

Chúng tôi cố gắng để cho phép cộng đồng kiểm soát số phận của đồng Smart, quản lý, ngân sách, sử dụng và khuyến khích phát triển cộng đồng.

SmartRewards

SmartRewards là một cơ chế bình ổn giá và là một cách để khuyến khích việc nắm giữ lâu dài đồng tiền này.

InstantPay

Để cung cấp một trải nghiệm mua bán chất lượng cao, giao dịch tức thời là một điều bắt buộc, chào mừng đến với tính năng InstantPay

Tài trợ cho việc thúc đẩy tăng trưởng cộng đồng

Những đồng tiền thuật toán truyền thống như Bitcoin, chỉ thưởng cho thợ mỏ và bỏ quên các tác nhân khác đóng vai trò duy trì, phát triển, quảng bá dự ánSmartCash là đồng tiền thuật toán tập trung vào cộng đồng, nơi mà cộng đồng và sự phát triển được ưu tiên trước.70% phần thưởng mỗi khối được phân bổ cho quỹ fund SmartHive của các đề xuất từ cộng đồng cũng như là “Đội Hive”. 30phần thưởng còn lại của mỗi khối được phân bổ thợ mỏ (5%) SmartRewards(15%)  SmartNodes (10%).

Với SmartCash chúng tôi giành sự tập trung lớn vào cộng đồng, do đó chúng tôi giành 70% quỹ để tài trợ cho các dự án mà cộng đồng muốn theo đuổi, chỉ để lại 30% cho một số dự án nhất định như việc duy trì hệ thống và những nhu cầu cơ bản. Chúng tôi khuyến khích những người có kỹ năng có thể giúp đỡ việc phát triển SmartCash tham gia vào cộng đồng với những ý tưởng sáng tạo tốt nhất của họ.

  • 30% - Hive Structuring Team

    Quỹ cho việc duy trì thông qua “Hive Structuring Team

  • 70% Kho bạc cộng đồng

    Quỹ giành cho các dự án và mục tiêu cộng đồng.

Khái niệm khai thác mỏ SmartCash

Việc khai thác mỏ SmartCash hạn chế việc khác thác tập trung và khuyến khích sự phát triển toàn bộ mạng lưới. Mỗi máy tính có thể sử dụng như một thiết bị khai thác mỏ trong khi vẫn cho phép máy tính này được sử dụng vào các công việc khác. ASICs chưa được tạo ra cho thuật toán Keccak, giả định rằng sẽ chưa sớm có máy đào chuyên dụng cho tới khi Smartcash đạt được thị phần đáng kể.

1
1

70% phần thưởng mỗi khối được sử dụng cho quỹ  SmartHive

Cộng đồng Quản lý thông qua BlockChain

Là một hệ thống mà ở đó mỗi người giữ SmashCash đều có tiếng nói, được đảm bảo bằng công nghệ blockchain.

Một con đường mới tới Blockchain…

Cộng đồng Quản lý thông qua BlockChain

Nhanh

Chúng tôi làm việc hàng ngày để mở rộng các dịch vụ của SmartCast, từ ví mobile tới sàn giao dịch và xây dựng khuôn khổ cho cộng đồng. Thanh toán tức thì mới chỉ là bề nổi của tảng băng.

Tập trung vào sự riêng tư

SmartCash đang triển khai trên các công nghệ mới nhất giúp cho người dùng và các cửa hàng có các giao dịch riêng tư với BIP47.

Hòa nhập

Toàn bộ sự thiết lập của SmartCash dựa trên sự chấp nhận, sự phát triển, sự đưa vào của cộng đồng. Mọi người đều là thành viên của đội Smartcash.

Tham gia cộng đồng SmartCash

Chúng tôi có rất nhiều địa điểm, cách thức khác nhau để thảo luận, học hỏi và thăng hoa cùng nhau. Dưới đây là một vài lựa chọn.

Follow Smartcash on Steem!

Bạn muốn tìm danh sách nhận thư?

Muốn nhận được các thông tin cập nhật việc phát triển từ nhóm SmartCash?