Ví web

Vui lòng luôn kiểm tra xem bạn đang sử dụng đúng URL https://wallet.smartcash.cc
Web Wallet

Mobile Wallet

SmartCash Mobile Wallets are run from your Mobile (Phone, Tablet,..) device

Ví Electrum

Đây là một ví nhanh không yêu cầu tải xuống blockchain. Wallet sẽ không khởi động SmartNodes nhưng bản phát hành trong tương lai sẽ thêm tính năng đó.

SmartCard

SmartCard là một cách để giữ SMART trên một thẻ vật lý. Bạn không cần điện thoại để giữ SMART. Nếu bạn từng gặp vấn đề với việc sử dụng điện thoại bên trong một tòa nhà … bạn sẽ hiểu tại sao có ý tưởng này. Chỉ người bán cần kết nối internet. Đơn giản như sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ nhưng không được kiểm soát bởi bất kỳ bên thứ ba nào. Và nó không phải là một thẻ được cài đặt sẵn sử dụng hệ thống visa tiền mặt… mà là hệ thống tiền mã hóa tới tiền mã hóa thật sự. SmartCard đang trong giai đoạn thử nghiệm beta

Download SmartPay App

Accept SmartCash as a payment option in your business with zero fees using a simple SmartCash app. The SmartPay app is available for use anywhere in the world, all it requires is access to the internet.

Available for mobile

Ví của bên thứ 3

Khi sử dụng ví bên thứ 3, bạn cần tin tưởng máy chủ của nhà cung cấp để biết liệu thanh toán đã được gửi hay nhận chưa.

Ví Giấy

Vui lòng luôn kiểm tra xem bạn có đang sử dụng đúng URL https://paperwallet.smartcash.cc
Ví giấy

Brain Wallet

Giữ SmartCash trong não của bạn!
Brain Wallet

Ví Mnemonic

tạo ra địa chỉ với một cụm từ hạt giống!
Ví Mnemonic

VUI LÒNG LUÔN LUÔN TẢI XUỐNG VÍ GIẤY/ VÍ BRAIN VÀ MỞ VỚI TRÌNH DUYỆT CỦA BẠN Ở CHẾ ĐỘ NGOẠI TUYẾN!