SmartCash là gì?

SmartHive? Ngân sách cộng đồng? Có quá nhiều thông tin đừng lo lắng chúng tôi sẽ mô tả đầy đủ.


Giao dịch nhanh


Được cộng đồng ủng hộ


Đã bao gồm

Khái niệm SmartCash

SmartCash là một dự án được tạo ra từ mong muốn tạo ra một đồng tiền điện tử theo hướng cộng đồng với hệ thống quản trị phi tập trung thân thiện với người dùng và người bán. Chúng tôi hướng tới tạo ra đồng tiền điện tử phát triển nhanh nhất bằng cách ưu tiên phần thưởng khối để phát triển cộng đồng, thuê nhà phát triển, đạt được sự chấp nhận rộng rãi của người bán.

Khởi chạy ban đầu SmartCash
SmartRewards
Thiết lập SmartHive
SmartNodes

Thông số SmartCash

 • Coin cho mỗi khối: 5000 coins (giảm dần theo phương trình dưới đây)

 • Thời gian khối: 55 giây
 • Nguồn cung tối đa: 5000000000
 • Kích thước khối: 4 MB (thay đổi thành Khối thích nghi)
 • Thuật toán: PoW,Keccak
 • Quản lý độ khó: BRNDF

Phân chia phần thưởng khối:

 • Mining: 5%
 • SmartNodes: 10%
 • SmartRewards: 15%
 • Each hive: 4% (24% total)
 • SmartHive Project Treasury: 46%

Trả cho thợ mỏ mỗi khối tìm được, trả cho nodes mỗi một khối khác, hives sẽ được trả mỗi 1000 khối, và smartrewards sẽ được trả mỗi  47500 khối. Do đó xem trên  blockchain bạn sẽ không thấy sự phân chia theo từng khối.