SmartNodes là gì?

Hãy khám phá tính năng chính này của SmartNodes sâu hơn một chút ..