SmartCard là gì?

SmartCard là một cách để giữ SMART trên một thẻ vật lý. Bạn không cần điện thoại để giữ SMART. Nếu bạn từng gặp vấn đề với việc sử dụng điện thoại bên trong một tòa nhà … bạn sẽ hiểu được lý do tại sao giải pháp này là lý tưởng. Chỉ người bán cần kết nối internet. Đơn giản như sử dụng làm thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ nhưng không được kiểm soát bởi bất kỳ bên thứ ba nào. Và không phải là một thẻ được cài đặt sẵn như sử dụng hệ thống visa … đây thực sự là tiền mã hóa đến tiền mã hóa.