Lấy SmartCash ở đâu?

SmartCash là coin mới nên để có được SmartCash sẽ phức tạp hơn một chút, không đơn giản là mua từ Coinbase nhưng chúng tôi sẽ giúp bạn.

Khai thác:


GPU NVIDIA miner


GPU AMD miner

Để được hỗ trợ khai thác, vui lòng tham gia
Discord

Sàn giao dịch