Latin America Strategy

Gần đây, Brazil đã được quốc tế chú ý với khả năng thắng cử của Jair Bolsonaro, với cuộc bỏ phiếu cuối cùng diễn ra vào ngày 28 tháng 10. Với mục tiêu đưa SmartCash vào sử dụng hàng ngày trên tất cả các quốc gia, hiểu được môi trường chính trị và pháp lý của mỗi quốc gia là tối quan trọng cho sự thành công. Một mặt, có một quốc gia xã hội chủ nghĩa đã tạo ra tiền điện tử được nhà nước tài trợ và thực hiện các hành động chống lại những sàn giao dịch và thợ mỏ độc lập. Mặt khác, có các sàn giao dịch tiền điện tử , tích hợp với Casas Lotéricas of Caixa, và các doanh nghiệp độc lập để cung cấp dịch vụ mới như là HugPay và Kamoney. Các dịch vụ ngân hàng phân biệt đối xử cho các công ty tiền điện tử cũng đang thách thức với pháp luật. Điểm ngoặt chính trị của Các chính sách hỗ trợ tiền điện tử của Bolsonaro  có thể làm thay đổi nền kinh tế đứng thứ 8 thế giới thành cổng  cho các sáng tạo và đổi mới với tiền điện tử và tiếp tục thu hút thêm đầu tư vào các công ty tài chính công nghệ đầu tư vào các công ty tài chính công nghệ.

Cách tiếp cận SmartCash SmartHive tính đến các hồ sơ rủi ro khác nhau của bối cảnh pháp lý và chính trị như thế nào? SmartCash thực hiện điều này thông qua một cách tiếp cận phi tập trung và được khuyến khích để tham gia vào cơ sở. Ở những vùng như Venezuela hay bất cứ nơi nào có rủi ro chính trị cao , như ấn độ, cộng đồng độc lập vẫn có thể được hỗ trợ thông qua SmartHive Project Treasury. Chúng có thể khuyến khích các cộng đồng địa phương có thể xây dựng các mạng ngang hàng dựa trên các dịch vụ như sàn giao dịch ngang hàng , hơn là các sàn giao dịch tập trung. Mặc dù vẫn còn rủi ro và tốc độ chấp nhận smartcash chậm hơn, có một phương pháp để hỗ trợ ngay cả những tình huống khó khăn nhất.

So với các tiền điện tử khác, như Dash, tập trung vào Venezuela, SmartCash đã tập trung vào việc cung cấp các giải pháp thực sự cho việc áp dụng cho các doanh nghiệp ở các thị trường lớn hơn như Brazil. Những nỗ lực của Dash trong khu vực đã tập trung hẹp vào việc chấp nhận người bán, tuy nhiên nhiều người bán đã kết thúc hỗ trợ sau khi tiền điện tử giảm giá hoặc không bao giờ thực sự đăng ký. Các chủ hộ kinh doanh đã đăng ký phải quản lý rủi ro biến động giá theo cách thủ công, và với giá giảm cao hơn ngay cả tỷ lệ lạm phát. Nếu không có một giải pháp để quản lý biến động, việc áp dụng các tiền điện tử như Dash gặp rào chắn trên nhiều mặt trận để cung cấp một giải pháp kinh doanh thực t. So với sự ràng buộc của Dash ở Venzuela, việc doanh nghiệp chấp nhận SmartCash ở Brazil đã thành công vì việc trao đổi ngay lập tức với việc sử dụng SmartBand sẽ loại bỏ mọi rủi ro biến động mà một doanh nghiệp có thể chấp nhận giao dịch.

SmartCash in Brazil

SmartCash SmartHive cũng có thể tăng việc áp dụng tại các quốc gia chào đón tiền mã hóa như Brazil thông qua các Nhóm Hive chạy độc lập. Trong trường hợp Brazil, có một mạng lưới các đối tác mạnh đã cho phép SmartCash được chấp nhận ở 85% các điểm bán hàng ở quốc gia này. Sự hợp tavs Stratum CoinBr và Atar SmartBand, Kamoney, và HugPay đã nhanh chóng đưa SmartCash như là một trong những đồng tiền điện tử hàng đầu . SmartCash chia sẻ sự thành công và chiến lược với Latin America ở hội thảo “Meeting of the Americas” vào ngày 18 tháng 10. Bạn có thể đọc thêm và sự thành công của SmartCash như một phương tiện thanh toán ở Brazil ở đây SmartCash cryptocurrency payments in Brazil.

Nhóm SmartCash có kết nối tốt hơn Brazil, với 2  hive coordinators và 7 developers đến từ đây. Chúng tôi cũng có nhóm Outreach tập trung vào các quốc gia nói tiếng Bồ Đào Nha với sự xuất hiện trên các mạng xã hội Twitter, Facebook, Gab, Minds, và Telegram. Để tìm hiểu thêm về SmartCash và tiếp cận SmartHive vui lòng xem tại  https://smartcash.cc/hive-teams/ và https://vote.smartcash.cc/.

Tham khảo:

Tracking Blockchain Technology and Regulation around the World.” BitLegal.

Regulation of Cryptocurrencies in Selected Jurisdictions.” Law Library of Congress.