Vad är SmartRewards?

Låt oss utforska denna nyckelfunktion för SmartCash lite mer djupgående…