SmartCash Hive Teamen

SmartCash inriktning är att skapa en decentraliserat lag-struktur genom att effektivt distribuera arbetsbelastningen till olika Hive team. Teamen nedan är främst för att få saker i rullning. Dessa kommer senare bli delade i mindre lag.