KU DO TË MERRNI SMARTCASH?

SmartCash është shumë i ri në skenë, kështu që te posedosh disa prej tij mund të jetë më e ndërlikuar se thjesht blerja nga Coinbase, por ne kemi menduar për gjithçka.

Portofoli

SHFRYTËZO NJË MINATOR:


GPU NVIDIA minator


GPU AMD minator

Për mbështetjen e minierave, ju lutemi bashkoheni në Mosmarrëveshje
Discord

EXCHANGES