Ekipet e Hive SmartCash

SmartCash synon të krijojë një strukturë të decentralizuar të ekipit duke shpërndarë në mënyrë efikase ngarkesën e punës nëpër ekipet e shumta globale të Hive. Ekipet më poshtë janë thjesht duke filluar gjërat. Pasi SmartCash do të fillojë të kërkojë më shumë skuadra, ato do të krijohen dhe do të ndahen në skuadra më të vogla.