çfare është SmartCash?

SmartHive? Buxhetet e komunitetit? Mos u shqetësoni ne e dimë se është shumë, ne kemi menduar per gjithçka.


Transaksion i shpejtë


Mbështetur nga komuniteti


Gjithëpërfshirës

Koncepti SmartCash

SmartCash është një projekt lindur nga dëshira për të krijuar një kriptovalute të ndërkëmbyeshme e orientuar drejt përdorimit të shpejtë, e orientuar drejt tregtarëve, lehtësisht e përdorshme dhe e drejtuar nga komuniteti me një sistem qeverisjeje të decentralizuar. Ne kemi për qëllim të krijojmë kriptovalutën më të gjallë dhe me rritjen me të shpejtë duke u dhënë përparësi shpërblimeve bllok për rritjen e komunitetit tonë, punësimin e e zhvilluesve, marrjen e pranimit të tregtarëve nëpërmjet përpjekjeve në terren të komunitetit dhe metodave të vendosura nga marketingu.

Nisja fillestare e SmartCash
SmartRewards
Struktura e SmartHive
SmartNodes

Partametrat e SmartCash

 • Monedha për Bllok: 5000 monedha (me reduktim gradual sipas ekuacionit më poshtë)

 • Koha e Bllokut: 55 sekonda
 • Furnizimi maksimal: 5,000,000,000
 • Madhësia e Bllokut: 4 MB (për t’u ndryshuar në blloqe adaptuese)
 • Algoritmi: PoW,Keccak
 • Menaxhimi i Vështirësisë: BRNDF

Ndarja e shpërblimeve bllok:

 • Minatorë: 5%
 • SmartNodes: 10%
 • SmartRewards: 15%
 • Each hive: 4% (24% total)
 • SmartHive Project Treasury: 46%

Blocks payout mining share every block, 10 SmartNodes on every even block, SmartHives and project treasury on every 1000 block, and SmartRewards every 47500 blocks (max 1000 SmartReward recipients per block, paid every other block).