SmartCash Hive darbo grupės

SmartCash tikslas – sukurti decentralizuotą darbo grupių struktūrą, kurioje darbo krūvis būtų proporcingai išskirstomas Hive darbo grupėms, esančioms įvairiose pasaulio vietose.