Lấy SmartCash ở đâu?

SmartCash là một đồng tiền điện tử mới nên việc có nó sẽ phức tạp hơn việc mua từ Coinbase, nhưng chúng tôi có cách cho bạn.

Sử dụng phần mềm đào mỏ:


GPU NVIDIA miner


GPU AMD miner

Để được hỗ trợ về việc đào mỏ hãy truy cập
Discord

Mua SmartCash từ các sàn giao dịch