Lấy SmartCash ở đâu?

SmartCash là coin mới nên để có được SmartCash sẽ phức tạp hơn một chút, không đơn giản là mua từ Coinbase nhưng chúng tôi sẽ giúp bạn.

Sử dụng một thợ mỏ:


GPU NVIDIA miner


GPU AMD miner

Để được hỗ trợ khai thác, vui lòng tham gia
Discord