ΟΜΑΔΕΣ SMARTCASH HIVE

Το SmartCash ανήκει στους ανθρώπους, όπως κάθε κρυπτονόμισμα θα έπρεπε.
Οι ομάδες παρακάτω έχουν απλά ξεκινήσει. Μόλις το SmartCash ξεκινήσει να απαιτεί περισσότερες ομάδες, τότε αυτές θα δημιουργηθούν και θα χωριστούν σε μικρότερες ομάδες.