Какво са SmartNodes?

Нека проучим тази функция на SmartCash малко по-подробно…